I ОУ "Кочо Мавродиев"
град Петрич

Екип

 1. Аспарух Въчков - Директор
 2. Севда Георгиева - заместник директор
 3. Цветанка Димитрова - педагогически съветник
 4. Запрян Кандиларов - ръководител на направление „ИКТ“
 5. Анна Митова - учител в подготвителна група
 6. Вангелия Бачева - учител в подготвителна група
 7. Донка Стоянова - учител в подготвителна група
 8. Петър Янев - учител в подготвителна група
 9. Илонка Мисарокова - учител в подготвителна група
 10. Юлиана Алексова - учител начален етап
 11. Гичка Филипова - учител начален етап
 12. Спасена Сидерова - учител начален етап
 13. Славчо Панов - учител начален етап
 14. Венета Дойчинова - учител начален етап
 15. Виолета Ташева - учител начален етап
 16. Цветелина Хаджиева - учител начален етап
 17. Искра Маринкова - учител начален етап
 18. Евелина Анастасова - учител начален етап с английски език
 19. Виолета Николова - учител ЦДО
 20. Василка Димитрова - учител ЦДО
 21. Таня Димитрова - учител ЦДО
 22. Мария Лазарова - учител ЦДО
 23. Мария Тупарова - учител ЦДО
 24. Елисавета Янева - учител ЦДО
 25. Катя Заркова - учител ЦДО
 26. Златка Агова - учител по български език и литература
 27. Мариана Василева - учител по български език и литература
 28. Надя Василска - учител по история и цивилизации
 29. Надка Токова - учител по английски език
 30. Соня Касабова - учител по математика
 31. Величка Златкова - учител по математика и информационни технологии
 32. София Атанасова - учител по география и икономика
 33. Илиян Тасев - учител по музика
 34. Иван Стоилов - учител по физическо възпитание и спорт
 35. Георги Мингачев - учител по изобразително изкуство и технологии и предприемачество
 36. Лазар Гегов - учител по физика и астрономия и химия и опазване на околната среда
 37. Елена Камберова - учител по биология и здравно образование
 38. Татяна Илиева - учител по английски език
 39. Асен Данчев - учител по физическо възпитание и спорт
 40. Георги Попов - учител по религия
 41. Таня Димитрова - учител по религия
 42. Силвия Янева – образователен медиатор
 43. Желана Илиева – образователен медиатор