I ОУ "Кочо Мавродиев"
град Петрич

Екип

 1. Аспарух Въчков - Директор
 2. Севда Георгиева - заместник директор
 3. Цветанка Димитрова - педагогически съветник
 4. Запрян Кандиларов - ръководител на направление „ИКТ“
 5. Вангелия Бачева - учител в подготвителна група
 6. Таня Димитрова - учител в подготвителна група
 7. Петър Янев - учител в подготвителна група
 8. Траянка Хаджиева - учител в подготвителна група
 9. Илонка Мисарокова - учител в подготвителна група
 10. Искра Маринкова - учител начален етап
 11. Цветелина Хаджиева - учител начален етап
 12. Юлиана Алексова - учител начален етап
 13. Гичка Филипова - учител начален етап
 14. Спасена Сидерова - учител начален етап
 15. Славчо Панов - учител начален етап
 16. Венета Дойчинова - учител начален етап
 17. Анна Митова - учител в подготвителна група
 18. Евелина Анастасова - учител начален етап с английски език
 19. Катя Заркова - учител ЦДО
 20. Донка Стоянова - учител ЦДО
 21. Василка Димитрова - учител ЦДО
 22. Цветанка Гъркова - учител ЦДО
 23. Мария Лазарова - учител ЦДО
 24. Мария Тупарова - учител ЦДО
 25. Елисавета Янева - учител ЦДО
 26. Златка Агова - учител по български език и литература
 27. Мариана Василева - учител по български език и литература
 28. Надка Токова - учител по английски език
 29. Соня Касабова - учител по математика
 30. Величка Златкова - учител по математика и информационни технологии
 31. София Атанасова - учител по география и икономика
 32. Илиян Тасев - учител по музика
 33. Иван Стоилов - учител по физическо възпитание и спорт
 34. Георги Мингачев - учител по изобразително изкуство и технологии и предприемачество
 35. Лазар Гегов - учител по физика и астрономия и химия и опазване на околната среда
 36. Гергана Йочева - учител по биология и здравно образование
 37. Атанас Солаков -  учител по физическо възпитание и спорт
 38. Надя Василска - учител по история и цивилизации
 39. Николина Ангелска - учител по религия
 40. Кирил Димитров - образователен медиатор