I ОУ "Кочо Мавродиев"
град Петрич

Екип

 1. Аспарух Въчков - Директор
 2. Севда Георгиева - заместник директор
 3. Цветанка Димитрова - педагогически съветник
 4. Запрян Кандиларов - ръководител на направление „ИКТ“
 5. Вангелия Бачева - учител в подготвителна група
 6. Траянка Хаджиева - учител в подготвителна група
 7. Илонка Мисарокова - учител в подготвителна група
 8. Венета Дойчинова - учител начален етап
 9. Мария Тупарова - учител начален етап
 10. Искра Маринкова - учител начален етап
 11. Цветелина Хаджиева - учител начален етап
 12. Юлиана Алексова - учител начален етап
 13. Гичка Филипова - учител начален етап
 14. Спасена Сидерова - учител начален етап
 15. Славчо Панов - учител начален етап
 16. Евелина Анастасова - учител начален етап с английски език
 17. Елисавета Янева - учител ЦДО
 18. Василка Димитрова - учител ЦДО
 19. Катя Заркова - учител ЦДО
 20. Донка Стоянова - учител ЦДО
 21. Анна Митова - учител ЦДО
 22. Цветанка Гъркова - учител ЦДО
 23. Снежана Шаламанова - учител ЦДО
 24. Златка Агова - учител по български език и литература
 25. Мариана Василева - учител по български език и литература
 26. Надка Токова - учител по английски език
 27. Соня Касабова - учител по математика
 28. Величка Златкова - учител по математика и информационни технологии
 29. София Атанасова - учител по география и икономика
 30. Илиян Тасев - учител по музика
 31. Иван Стоилов - учител по физическо възпитание и спорт
 32. Георги Мингачев - учител по изобразително изкуство и технологии и предприемачество
 33. Лазар Гегов - учител по физика и астрономия и химия и опазване на околната среда
 34. Гергана Йочева - учител по биология и здравно образование
 35. Страхил Паралов -  учител по физическо възпитание и спорт
 36. Надя Василска - учител по история и цивилизации
 37. Мария Малева - учител по религия
 38. Кирил Димитров - образователен медиатор