I ОУ "Кочо Мавродиев"
град Петрич
Основно меню

Екип

 1. Аспарух Въчков - Директор
 2. Севда Георгиева - заместник директор
 3. Цветанка Димитрова - педагогически съветник
 4. Запрян Кандиларов - ръководител на направление „ИКТ“
 5. Вангелия Бачева - учител в подготвителна група
 6. Донка Стоянова - учител в подготвителна група
 7. Спасена Сидерова - учител начален етап
 8. Славчо Панов - учител начален етап
 9. Венета Дойчинова - учител начален етап
 10. Василка Димитрова - учител начален етап
 11. Искра Маринкова - учител начален етап
 12. Цветелина Хаджиева - учител начален етап
 13. Юлиана Алексова - учител начален етап
 14. Гичка Филипова - учител начален етап
 15. Евелина Анастасова - учител начален етап с английски език
 16. Цветанка Гъркова - учител ЦДО
 17. Елисавета Янева - учител ЦДО
 18. Снежана Шаламанова- Цветкова - учител ЦДО
 19. Катя Заркова - учител ЦДО
 20. Анна Митова - учител ЦДО
 21. Златка Агова - учител по български език и литература
 22. Мариана Василева - учител по български език и литература
 23. Надка Токова - учител по английски език
 24. Соня Касабова - учител по математика
 25. Величка Златкова - учител по математика и информационни технологии
 26. София Атанасова - учител по география и икономика
 27. Илиян Тасев - учител по музика
 28. Иван Стоилов - учител по физическо възпитание и спорт
 29. Георги Мингачев - учител по изобразително изкуство и технологии и предприемачество
 30. Лазар Гегов - учител по физика и астрономия и химия и опазване на околната среда
 31. Гергана Йочева - учител по биология и здравно образование
 32. Мария Малева - учител по религия
 33. Кирил Димитров - образователен медиатор