I ОУ "Кочо Мавродиев"
град Петрич

Обществен съвет

Председател:

Илка Въчкова

 

Членове:

Методи Бисерков - представител на общината

Галя Стамболиева - представител на родителите

Илиана Лазарова - представител на родителите