I ОУ "Кочо Мавродиев"
град Петрич

Обществен съвет

Председател:

Антониa Мантарлиева

 

Членове:

Методи Бисерков - представител на общината

Недялка Граматикова - представител на родителите

Радослав Стражаков - представител на родителите

Илка Въчкова - представител на родителите