I ОУ "Кочо Мавродиев"
град Петрич
Основно меню

ЗЗЛД

Длъжностно лице по закона за ЗЛД:

адв. Елена Златева

e-mail: ezlatevaa@abv.bg

телефон: +359 88 2030565