I ОУ "Кочо Мавродиев"
град Петрич
Основно меню

Бюджет

Прикачени документи

Финансов отчет за първото тримесечие 2024 г.
Бюджет 2024 г.
Информация за изпълнение на делегираните бюджети 2023 г.
Бюджет 2023 г.
Финансов отчет за третото тримесечие 2023 г.
Финансов отчет за второто тримесечие 2023 г.
Финансов отчет за първото тримесечие 2023 г.
Информация за изпълнение на делегираните бюджети 2022 г.
Финансов отчет за третото тримесечие на 2022г.
Финансов отчет за второто тримесечие на 2022г.
Бюджет 2022 г.
Финансов отчет за първото тримесечие 2022 г.
Информация за изпълнение на делегираните бюджети 2021 г.
Финансов отчет за третото тримесечие 2021 г..
Финансов отчет за второто тримесечие на 2021г.
Финансов отчет за първото тримесечие 2021 г.
Информация за изпълнение на делегираните бюджети 2020 г.
Финансов отчет за третото тримесечие 2020
Финансов отчет за второто тримесичие 2020
Финансов отчет за първото тримесечие 2020 г.
Информация за изпълнение на делегираните бюджети 2019 г.
Финансов отчет за третото тримесичие 2019 г.
Финансов отчет за второто тримесичие 2019
Финансов отчет за първото тримесечие 2019 г.
Бюджет 2019 г.
Информация за изпълнение на делегираните бюджети 2018 г.
Информация за изпълнение на делегираните бюджети 2017 г.
Информация за изпълнение на делегираните бюджети 2016 г.