I ОУ "Кочо Мавродиев"
град Петрич
Основно меню

За учениците

Прикачени документи

График консултации с ученици - II срок- 2021- 2022
График кл. ръководители- водене на уч. документация - II срок- 2021- 2022
График спортни дейности II срок - 2021- 2022
График контролни работи II срок - английски език- 2021- 2022
График контролни работи БЕЛ и математика - II срок- 2021-2022
График класни работи БЕЛ и математика - II срок -2021-2022
График класни работи БЕЛ и математика - I срок -2021-2022
График консултации класни ръководители - I срок -2021/2022г.
График консултации по учебни предмети - I срок - 2021/2022г.
График контролни работи I срок - английски език- 2021-2022
График класни работи - I срок - 2021/2022г.
График консултации с ученици - II срок-2020-2021
График спортни дейности II срок - 2020-2021
График контролни работи II срок - английски език- 2020-2021
График контролни работи БЕЛ и математика - II срок-2020-2021
График класни работи БЕЛ и математика - II срок -2020-2021
График кл. ръководители-водене на уч. документация - II срок-2020-2021
График консултации по учебни предмети - I срок - 2020/2021г.
График консултации класни ръководители - I срок -2020/2021г.
Дати НВО - 2020/2021г.
График учебно време - I срок - 2020/2021г.
График спортни дейности - I срок - 2020/2021г.
График класни работи - I срок - 2020/2021г.
График контролни работи - I срок - 2020/2021г.
Инструктаж за ученика - НВО - 7 клас