I ОУ "Кочо Мавродиев"
град Петрич
Основно меню

История

Училище „Кочо Мавродиев” е открито като клон на първоначалните училища „Отец Паисий” и „Св. Св. Кирил и Методий”.
    През учебната 1930/31 г. става самостоятелно, с отделно управление.Патронът-Кочо Мавродиев от с. Гайтаниново, Неврокопско, е учител в Петрич от 1882г. и има големи заслуги за развитието на образованието в Петричка община. Убит е като кмет на гр.Серес през 1913г.
     Първите учители в училището през 1930/31 учебна година са: Александър Кюркчиев, който впоследствие е назначен за главен учител; Гоце Дивлев; Манчо Манчев; Юлия Стоянова; Щеряна Благоева.
     В началото на учебната година се записват 221 ученика в 5 паралелки, от1во до 5 то отделение. През учебната 1931/32 година в длъжност встъпва Венета Маджарова. Броят на учениците е 226, паралелките-6. Учителския колектив наброява 6 души, а класните стаи-4.
     С течение на годините броят на учениците и учителите непрекъснато нараства. През 1934/35 учебна година е построена двуетажна сграда с 8 класни стаи, една канцелария, библиотека, гардероб и детска трапезария.
     Броят на учениците е 379. За главен учител е назначен Манчо Манчев.
     През учебната 1935/36 година синовете на Кочо Мавродиев - братята Благой и Методий Мавродиеви даряват на училището бюста на техния покоен баща. Провежда се забележително тържество с участие на тогавашния кмет на гр.Петрич г-н Бериберов, за освещаване на бюста.
     През учебната 1945/46 година училището става основно-от 1ви до 7ми клас. За директор е назначен Панаойт Хаджимарков. Учителският  колектив наброява 19 души. Те обучават 78 деца в полудневна детска градина; 355 деца в начален курс; 257 ученици в прогимназията.
      За първи път в училище е назначена щатна дружинна ръководителка - Величка Иванова.
      През учебната 1958/59 година училищния двор е ограден, построен е физкултурен комплекс. Големи са усилията на целия колектив.Активно участие взема учителят по физическо възпитание Димитър Митов.
       Задължително осмокласно основно образование се въвежда през учебната 1960/61 година. За директор на училището през 1964/65 учебна година е назначена Вангелица Чорбаджийска. В училището има 20 паралелки: 12 в средния и 8 в началния курс.