I ОУ "Кочо Мавродиев"
град Петрич
Основно меню

Списък на записаните в I клас

Списък на записаните ученици в I клас в Първо основно училище „Кочо Мавродиев“-гр. Петрич:

 

I a клас – г-жа Сидерова

1. Андон Василев Запрев

2. Антони Костадинов Шарков

3. Атанаска Атанасова Тилева

4. Ванеса Запрянова Кандиларова

5. Георги Атанасов Гъцев

6. Дария Стоянова Харизанова

7. Димитрина Стоянова Анастасова

8. Димитър Иванов Янков

9. Иван Живков Атанасов

10. Йоан Мартинов Цуцаков

11. Катерина Иванова Иванова

12. Константин Костадинов Вангелов

13. Костантин Костадинов Пишников

14. Кристиaна Бориславова Цветанова

15. Мария Антонова Баракова

16. Никол Георгиева Дончева

17. Петко Илиев Панчев

18. Силва Живкова Костадинова

19. Стефан Калинов Стоянов

20. Християн Андреев Кирков

21. Християна Георгиева Борносузова

22. Цветанка Стефанова Стоянова

 

 

I б клас – г-н Панов

1. Ангел Сашов Михайлов

2. Атанас Любенов Янкулов

3. Виолета Ивайлова Стоянова

4. Георги Стойчев Трайков

5. Димитър Димитров Карачоров

6. Евгени Иванов Личков

7. Емил Татянов Борисов

8. Емилиян Лазаров Ангелов

9. Красимир Сотиров Шимов

10. Кристиян Благоев Трендафилов

11. Любомира Василева Бакрачева

12. Мария Йорданова Мирова

13. Михаил Лазаров Дончев

14. Светлана Венциславова Кирилова

15. Сиана Стоянова Драгнева

16. Смилян Радков  Ментов

17. Стенли  Георгиев Василев

18. Стефани  Христова Георгиева

19. Сузана Антонова Митова