I ОУ "Кочо Мавродиев"
град Петрич

Списък на учениците за I клас 2021-2022 г.

Примерно разпределение на учениците за 1 клас за учебната 2021-2021 година

- г-жа Венета Гиздова

Александра Кацева

Ангел Георгиев

Боряна Гутова

Валентин Алексов

Виктор Ангелов

Владислав Николов

Георги Петров

Даниел Георгиев

Димитър Маджиров

Ива Боронсузова

Ивана Иванова

Илия Ангелов

Илия Митов

Йоана Тодорова

Лазар Иванов

Любомир Атанасов

Мария Лазарова

Петя Иванова

Сиана Велчева

Симона  Рибарева

Сузана Митова

Християн Яръмов

- г-жа Анна Митова

Атанаска Методиева

Бисер Мирчев

Венцислав Василев

Виторио Думанов

Габриел Кирилов

Емилиян Тодоров

Емунаела Младинова

Калина Стойкова

Кирилка Петрова

Красимир Гогов

Мария Евтимова

Никол Георгиева

Спасимир Стоянов

Стефан Цанев

Тихомира Методиева

Цеца Георгиева

* До начало на учебната година е възможно е да има движение.