I ОУ "Кочо Мавродиев"
град Петрич

Прием в ПГ 2021-2022 г.

Уважаеми родители на бъдещите ученици в подготвителна група за учебната 2021/2022 г.

В Първо основно училище „Кочо Мавродиев” - гр. Петрич за Вашите деца е организирано целодневно обучение в подготвителна група.

Тук може да намерите спокойна и творческа среда за овладяване на знания и умения. Първо основно училище „Кочо Мавродиев” е училище за децата на практичните и амбициозните родители.

Какво предлагаме на децата в подготвителна група:

- Целодневно обучение от 7:30 до 18:00 ч.;

- Самостоятелни междучасия;

- Занималня, съобразена с възрастовите особености на 6 г. деца;

- Подкрепителна закуска;

- Училищен плод, мляко – фонд „Земеделие“

- Осигурени помещения за игри, отдих и сън;

- Спорт;

- Работа с електронни учебници.

 

Уважаеми родители, заповядайте в Първо основно училище „Кочо Мавродиев", за да се убедите в нашите предимства!

 

 Може да изтеглите Заявление за записване от ТУК.

 Онлайн Заявление може да попълните от ТУК