I ОУ "Кочо Мавродиев"
град Петрич

Прием в I клас 2021-2022 г.

 

Уважаеми родители,

Когато избирате училище, Вие избирате бъдещето за своето дете.

Вашият ученик ще бъде в І клас!

Това събитие е толкова вълнуващо и е равнозначно на първите стъпки на малкия човек. Ние знаем колко е важно всеки първи трепет да бъде обграден с грижовност, внимание, търпение, с много обич и професионализъм. Детето Ви ще се чувства спокойно и щастливо в нашето училище.

 

През учебната 2021/2022 година в І клас ще имат удоволствието да работят следните учители: г-жа Венета Гиздова и г-жа Анна Митова.

 

Може да изтеглите Заявление за записване от ТУК

Онлайн Заявление може да попълните от ТУК

 

Записването на приетите ученици с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група и акта за раждане ще става от 31.05.2021 г

 

Може да се запознаете със Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Петрич от ТУК

 

График на дейностите свързан с приема на деца в първи клас за учебната 2021/2022 година ТУК

 

Заповед на директора за броя паралелки ТУК