I ОУ "Кочо Мавродиев"
град Петрич

Обучение в електронна среда от разстояние

Седмично разписание в електронна среда: Може да видите ТУК!

Използвани платформи: 

 - shkolo.bg

 - zoom.us

 - microsoft teams/ в процес на регистриране /

 - групи в социалните мрежи

За обратна връзка от родителите:

   - официалната електронна поща на училището kochomavrodiev@abv.bg

   -  през сайта на училището - раздел контакти

   - официалната страница на училището във фейсбук -ТУК